แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสัมมนาเข้มชุดวิชา 20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน และชุดวิชา 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

       การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดสัมมนาเข้มชุดวิชา 20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน และชุดวิชา 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

       กำหนดการจัดสัมมนาเข้มชุดวิชา 20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน และชุดวิชา 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา เดิม กำหนดไว้วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563 นั้น ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้

     วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 สัมมนาเข้มออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

     วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 สัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      ทั้งนี้ให้นักศึกษาโหลดแผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams และสัมมนาเข้มแบบเผชิญหน้า ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถ Download เอกสารได้ตามด้านล่างนี้

1.แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams

2.แผนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น