รายงานผลการประชุมทางวิชาการและเสนอบทความวิจัย

เรื่อง

Training Needs for Distance Training Packages via

Social Media on Academic Leadership for the 21st

Century of School Administrators under Nonthaburi

Primary Education Service Area Office, Thailand

ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 11 – 12 เมษายน 2561

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

Research_Report1

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น