โครงการการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : ควรเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมา และมีโครงการวิจัยด้วยจะดีมาก
หัวข้อการบรรยาย พื้นฐานการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS และการเขียนบทความวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น